Spilla metallo con Swarovski

Spilla metallo con Swarovski